Select your language

Nationale Strijdersbond van België

logo-nsb.png

M O N S – Zondag 17 september 2023

Nationale Dag van de Vaandeldragers 104de Verjaardag van NSB / FNC

Image

De Voorzitter en de Leden van de Raad van Bestuur NSB/FNC, in samenwerking met de Stad Mons (Bergen) , nodigen u uit op deze bijzondere dag.

PROGRAMMA :

12.30 u :          Samenkomst en opstelling Place des Chasseurs à Pied                       

13.30 u :          Place des Chasseurs à Pied : Plechtigheid met neerleggen van bloemen

13.45 u :          vertrek optocht richting Square St Germain

14.15 u :          Square Saint-Germain : Plechtigheid met neerleggen van bloemen

14.30 u :          vertrek optocht richting Grand’Place

14.45 u :          Grand’Place :  slotplechtigheid – toespraken en Brabançonne.  Defilé.

15.30 u            Einde van de plechtigheid

Wij hopen jullie dan talrijk te mogen begroeten. Niet vergeten uw lidkaart mee te brengen.

Februari 1919 - De N.S.B. gesticht !

Een kort geschiedkundig overzicht

Image

In februari 1919 verenigden zich enkele oud-strijders in de Brasserie “La Rose Blanche (De Witte Roos)” gelegen Grote Markt 11 te Brussel, en legden er de basis voor de stichting van de NSB-FNC. 

Een herinneringsplaat is sinds dan aangebracht in de gevel van deze brasserie. 

Onze vereniging heeft tot doel ...

Image

Ieper - 14 juni 2018

het verdedigen van de rechten van oud-strijders en gelijkgestelde, hulp te verlenen aan behoeftige personen en hulde te brengen aan de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen.
Image
0
+ Leden
0
+ Afdelingen
0
jarig bestaan

De Overlevenden – De Belgische Oud-Strijders tijdens het interbellum

Naar schatting 320.000 van de 360.000 gemobiliseerde Belgische soldaten overleefden de Eerste Wereldoorlog. In 1918 konden zij na meer dan vier jaar oorlogsgeweld naar huis terugkeren. De overlevenden brengt het bijzondere politieke verhaal van deze teruggekeerde soldaten.

Dit boek schetst hoe de oorlog hun leven voorgoed veranderde. De oud-strijders zouden immers geen genoegen nemen met een eenvoudige terugkeer naar hun vooroorlogse bestaan. Ze waren ervan overtuigd dat ze vanwege hun oorlogsinspanning erkenning van de samenleving verdienden. Ze wouden een nieuwe politieke rol opnemen na de oorlog. Als overlevenden voelden de oud-strijders ook een morele verplichting ten aanzien van hun gevallen kameraden. De oud-strijders zouden zich tot een bijzonder strijdlustige groep ontpoppen die het Belgische establishment zowel in de dorps- als in de Wetstraat regelmatig kopzorgen bezorgde. Nooit eerder werd dit verhaal opgetekend.

Dit boek is de eerste nationale synthese over de Belgische oud-strijders en hun oud-strijdersverenigingen.

Antoon Vrindts

Image

100 jarige afdelingen

War painting