Koninklijke Hulde aan Gabrielle Petit

Gabrielle Petit, de vergeten heldin die 100 jaar  

geleden werd geëxecuteerd

Brussel  3 april 2016 

Deze jonge Belgische vrouw was spionne voor de Britten.  Maar dat bekocht ze met haar leven.  Na haar executie groeide ze uit tot een “heldin van het volk”.

Onze vaandeldragers en deelnemende leden verzamelden op de Grasmarkt.  Van daaruit vertrok de stoet o.b.v. de Harmonie van de Politie van Brussel – met de Nationale Vlag NSB/FNC voorop – geëscorteerd door Alicia en Soyara, onze jonge vaandeldraagsters van NSB Moen-Zwevegem.

Om 15.00 u  St. Jansplein : aan de voet van het standbeeld van Gabrielle Petit, nemen de vaandeldragers, de leden,  de deelnemers en volgende autoriteiten hun plaatsen in :

Minister M.C. Marghem, LtCol Bem A. Vancaster, vertegenwoordiger van de Minister van Defensie, Dhr  Ch. Picqué, Voorzitter van het Brussels Parlement,  Dhr. J. Clément, Haut Fonctionnaire pour l’Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale, de afgevaardigden van de Franse, Britse, Amerikaanse en Duitse Ambassades, Mevr. Schepmans, Burgemeester van Molenbeek, Divisie Admiraal b.d. J. Rosiers, de schepenen van de Stad Brussel en de afgevaardigden van verschillende vaderlandslievende verenigingen.

Alsook de talrijke “effectieve leden NSB/FNC”, en de verantwoordelijken van de gewestelijke groepering regio Brussel-Hoofdstad NSB/FNC.

Om 15.30 u : aankomst van H.M. Koningin Mathilde, die verwelkomd werd door Dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter NSB/FNC.  De kleine Céleste overhandigde Hare Majesteit een bloemenruiker.

De Koningin was vergezeld van Fregatkapitein Peter Degraer en Eredame, Mevr. Lindsay Edwards.

De Koningin begroette onze Nationale Voorzitter Dhr Paul Huygens, en de genodigden die voorgesteld werden door Dhr. De Turck.

Hare Majesteit legde nadien – in naam van “De Koning & de Koningin” - een bloemenkrans neer aan de voet van het standbeeld.

Onder applaus onthulde de Koningin de “herdenkingsplaat NSB-FNC voor de 100ste verjaardag van de executie van de jonge vrouw”.  Deze herdenkingsplaat werd voorgesteld met een portret van Gabrielle Petit, houtskooltekening van Linda Van der Meeren.

 

Zeven acteurs en zangers in kledij van toen, speelden de pakkende scene na van de executie van Gabrielle Petit.

Onder applaus wordt afscheid genomen van Hare Majesteit.

In het 2de gedeelte van de plechtigheid volgde nog een optreden van de groep acteurs, het neerleggen van 16 bloemstukken door de genodigden, en de toespraken van De Heren Marc Bertrand, Voorzitter van het NSB/FNC gewest Brussel-Hoofdstad, en Dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter NSB/FNC..

Ter afsluiting van de herdenking, gaat het in stoet richting de Grote Markt.  Na het spelen van het Nationaal Volkslied voor het Stadhuis, volgt een luid applaus en feliciteren de NSB verantwoordelijken de talrijke vaandeldragers en deelnemers.

De Heren G. Coomans de Brachène en J.M. Amand, verwelkomen nadien de deelnemers in de gotische zaal voor de opening van de tentoonstelling “1914-1918 – Les femmes dans la grande guerre”.  Een drankje werd aangeboden door de Stad Brussel.

***********************************************

Het is niet eenvoudig een « Koninklijke » aanwezigheid te bekomen voor een niet officiële herdenking.  Het is slechts de 2de maal in de geschiedenis van onze Bond dat we dit kunnen optekenen.

Met fierheid zullen wij hierover nog lang kunnen napraten.

Wij bedanken Dhr. Paul Huygens, onze Voorzitter, voor zijn aanwezigheid en de steun aan ons project - alsook Mevr. Chantale Pauwels, Nationaal Secretaris, Dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter, De Heren Marc Bertrand en Guy Verdoodt, respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van het NSB/FNC Gewest Brussel-Hoofdstad, voor hun energie en tijd die zij allen besteed hebben om deze uitzonderlijke plechtigheid in te richten.  Proficiat !

Eveneens een dankwoordje aan de Stad Brussel – de veiligheidsdiensten en de dienst protocol van het Koninklijk Paleis – de Harmonie van de Politie van Brussel – de Politiediensten van de stad Brussel, Premier Maître-Chef D. Leponce en onze NSB/FNC commissarissen, voor hun zeer gewaardeerde medewerking.

Emile Antoine.

 

 

(Het Strijdersblad – mei 2016)

Contact

Kogelstraat 27

1000 Brussel

België

E-mail: info@nsb-fnc.be

Telefoon: 02/5128500

Fax: 02/511.17.29

 

Nationale Strijdersbond van België. All Rights Reserved. Webdesign by Dmd-Webdesign